Plan de interventie PSI: ce este și cum te poate proteja de un dezastru

Ce este un plan de interventie pentru incendiu?

Un plan de interventie pentru incendiu este un document scris care include acțiunile care trebuie întreprinse de tot personalul în caz de incendiu și modalitățile de alertare a pompierilor. 

Poate include orice informație relevantă în legătură cu PSI.

Primul pas în elaborarea unui plan de intervenție în caz de urgență este efectuarea unei evaluări a riscurilor pentru a identifica scenarii potențiale de urgență. Înțelegerea a ceea ce se poate întâmpla vă va permite să determinați cerințele de resurse și să dezvoltați planuri și proceduri pentru a vă pregăti afacerea. 

În anumite cazuri, ar trebui să desemnați persoane care să pună în aplicare planul de acțiune împotriva incendiilor și să le oferiți o instruire adecvată în procedurile de stingere a incendiilor și de evacuare. 

Următoarele elemente ar trebui luate în considerare acolo unde este cazul:

 • Strategia de combatere a incendiilor
 • Acțiuni pentru descoperirea unui incendiu
 • Acțiune la auzul alarmei de incendiu

  plan de interventie
  plan de interventie
 • Apelarea pompierilor
 • Izolarea sursei de foc
 • Identificarea căilor de evacuare
 • Echipament de stingere a incendiilor
 • Instruire necesară
 • Planul de evacuare să fie cunoscut fiecărui angajat
 • Legătura cu serviciile de urgență

Strategia de combatere a incendiilor

Trebuie să luați în considerare modul în care veți aranja evacuarea spațiilor în lumina evaluării riscurilor și a celorlalte măsuri de precauție împotriva incendiilor pe care le aveți sau intenționați să le puneți în aplicare.

1. Datele de identificare ale operatorului economic/institutiei

• Denumirea;
• Sediul, numar de telefon, fax, e-mail;
• Profilul de activitate.

2. Planul general al operatorului economic/institutiei

 planul general se traseaza la scara si va contine urmatoarele elemente:
 • amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
 • caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
 • retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;
 • rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
 • retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
 • retelele de canalizare;
 • vecinatatile.

Acțiuni la auzul alarmei de incendiu

La descoperirea unui incendiu, este datoria fiecărei persoane să sune imediat cea mai apropiată alarmă de incendiu.

Planul ar trebui să includă metoda de a declanșa alarma în caz de incendiu.

Planul ar trebui să instruiască tot personalul la auzul alarmei de incendiu să acționeze în conformitate cu strategia enunțată într-un plan de interventie PSI convenită și un pompier este în zonă, ei, la auzirea alarmei, ar trebui să treacă la poziții prestabilite pentru a asista membrii publicului și personalul să părăsească clădirea pe cea mai apropiată cale sigură.

Instruiți personalul astfel încât să fie familiarizați cu sistemele de detectare, alarmă, comunicații, avertizare și protecție.

Efectuați exerciții de evacuare, adăpostire și reuniune în exteriorul clădirii, astfel încât angajații să recunoască sunetul folosit pentru a-i avertiza și să știe ce să facă.

plan de interventie
plan de interventie

Ascensoarele și scările rulante nu trebuie utilizate din cauza unei posibile defecțiuni electrice, cu excepția cazului în care fac parte dintr-un plan personal de evacuare de urgență.

Personalul nu ar trebui să intre din nou în clădire, cu posibila excepție a echipei de pompieri.

Află mai multe aici despre ce presupune un plan de interventie

Planul de interventie este necesar și obligatoriu

Planul de interventie PSI este necesar și obligatoriu oricărui agent comercial.

Astfel se asigură securitatea la incendii a clădirilor și a personalului.

Pe lângă acest plan, vei mai avea nevoie de echipamente de protecție PSI, echipamente pentru stingerea incendiilor și alte accesorii specifice prevenirii și stingerii incendiilor.

Ai nevoie de un plan de interventie pentru incendiu?

Specialiștii noștri sunt partenerii tăi!

Te ajutăm cu întocmirea documentației pentru un plan de intervenție complet, instruirea angajaților și furnizarea de echipament specific PSI.

Poți lăsa totul pe mâna noastră!

Contactează-ne acum pentru a discuta despre nevoile tale!