Servicii SSM si PSI

Servicii SSM si PSI
Servicii SSM si PSI
 1. Servicii obligatorii oferite in domeniul S.S.M (Securitate si Sanatate in Munca/Protectia Muncii):

  a. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
  b. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului securitatii in munca;
  c. intocmirea planului de prevenire si protectie, cu masuri tehnice si organizatorice in domeniul securitatii in munca;
  d. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat;
  e. intocmirea tematicii anuale si a Planului de instruire – testarea personalului;
  f. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
  g. verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe aceasta linie;
  h. executarea controalelor privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si informarea beneficiarului privind constatarile facute si masurile necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii de securitate si sanatate in munca;
  i. efectuarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
  j. participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori;
  k. intocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor;   

 1.  Servicii oferite in domeniul P.S.I (Protectia si Stingerea Incendiilor):a. identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
  b. organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  c. intocmirea planurilor de aparare impotriva incendiilor, respectiv planul de interventie si planul de evacuare;
  d. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului situatiilor de urgenta ;
  e. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat ;
  f. intocmirea tematicii anuale si graficului de instruire a personalului;
  g. intocmirea instrucţiunilor de aparare impotriva incendiilor;
  h. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
  i. completarea fiselor individuale de instructaj conform instruirii efectuate si verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe aceasta linie;
  j. executarea periodica a activitatilor practic – aplicative (demonstratii, antrenamente, exercitii, aplicatii etc.);
  k. verificarea respectarii de catre salariati a masurilor de P.S.I. pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate;
  l. reactualizarea documentelor specifice de aparare impotriva incendiilor la modificarea actelor normative care au stat la baza emiterii acestora, sau cand s-au produs modificari ale constructiilor sau instalatiilor ;


Oferta SSM-PSI – Timp de raspuns rapid

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.
Solicita OFERTA personalizata
 • Facebook