Servicii SSM si PSI

Servicii SSM si PSI complete in conformitate cu legislatia de protectia muncii in vigoare, oferte de pret SSM si PSI pentru 1 sau mai multi angajati cu 1 sau mai multe puncte de lucru in Bucuresti si Ilfov.

Servicii SSM si PSI
Servicii SSM si PSI
 1. Servicii SSM (Securitate si Sanatate in Munca/ Protectia Muncii):

  a. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
  b. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului de SSM;
  c. intocmirea planului de prevenire si protectie, cu masuri tehnice si organizatorice in domeniul SSM;
  d. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat;
  e. intocmirea tematicii anuale si a Planului de instruire – testarea personalului;
  f. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
  g. verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe linie de SSM si PSI;
  h. executarea controalelor privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si informarea beneficiarului privind constatarile facute si masurile necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii de securitate si sanatate in munca;
  i. efectuarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
  j. participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori;
  k. intocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor;   

  1.  Servicii PSI (Prevenirea si Stingerea Incendiilor):

a. identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
b. organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (PSI);
c. intocmirea planurilor de aparare impotriva incendiilor, respectiv planul de interventie si planul de evacuare;
d. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului situatiilor de urgenta ;
e. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat ;
f. intocmirea tematicii anuale si graficului de instruire a personalului;
g. intocmirea instrucţiunilor de aparare impotriva incendiilor;
h. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
i. completarea fiselor individuale de instructaj conform instruirii efectuate si verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe aceasta linie;
j. executarea periodica a activitatilor practic – aplicative (demonstratii, antrenamente, exercitii, aplicatii etc.);
k. verificarea respectarii de catre salariati a masurilor de PSI pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate;
l. reactualizarea documentelor specifice de aparare impotriva incendiilor la modificarea actelor normative care au stat la baza emiterii acestora, sau cand s-au produs modificari ale constructiilor sau instalatiilor ;

OHSAS Experts ofera servicii SSM si PSI complete in conformitate cu legislatia de protectia muncii in vigoare, oferte de pret SSM si PSI pentru 1 sau mai multi angajati cu 1 sau mai multe puncte de lucru in Bucuresti si Ilfov.

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.