Servicii SSM si PSI

vreau-ofert-1-5-angajati-3

Servicii SSM si PSI complete in conformitate cu legislatia de protectia muncii in vigoare, oferte de pret SSM si PSI personalizare in Bucuresti si Ilfov.

 1. Servicii SSM (Securitate si Sanatate in Munca/ Protectia Muncii):

  a. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
  b. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului de SSM;
  c. intocmirea planului de prevenire si protectie, cu masuri tehnice si organizatorice in domeniul SSM;
  d. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat;
  e. intocmirea tematicii anuale si a Planului de instruire – testarea personalului;
  f. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
  g. verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe linie de SSM si PSI;
  h. executarea controalelor privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si informarea beneficiarului privind constatarile facute si masurile necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii de securitate si sanatate in munca;
  i. efectuarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
  j. participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori;
  k. intocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor;   

  1.  Servicii PSI (Prevenirea si Stingerea Incendiilor):

a. identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu;
b. organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (PSI);
c. intocmirea planurilor de aparare impotriva incendiilor, respectiv planul de interventie si planul de evacuare;
d. intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului situatiilor de urgenta ;
e. organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat ;
f. intocmirea tematicii anuale si graficului de instruire a personalului;
g. intocmirea instrucţiunilor de aparare impotriva incendiilor;
h. executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
i. completarea fiselor individuale de instructaj conform instruirii efectuate si verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe aceasta linie;
j. executarea periodica a activitatilor practic – aplicative (demonstratii, antrenamente, exercitii, aplicatii etc.);
k. verificarea respectarii de catre salariati a masurilor de PSI pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate;
l. reactualizarea documentelor specifice de aparare impotriva incendiilor la modificarea actelor normative care au stat la baza emiterii acestora, sau cand s-au produs modificari ale constructiilor sau instalatiilor ;

OHSAS Experts ofera servicii SSM si PSI complete in conformitate cu legislatia de protectia muncii in vigoare, oferte de pret SSM si PSI pentru 1 sau mai multi angajati cu 1 sau mai multe puncte de lucru in Bucuresti si Ilfov.