Evaluarea de risc la securitatea fizicaEvaluare de risc la securitatea fizica

Solicita Oferta Pret

la telefon: 0740.19.59.51

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Aflati cum va putem fi de folos si cum puteti preveni amenzile

Contactati-ne pentru o oferta personalizata. Acoperim toata gama de servicii.

Ceea ce ne recomanda pentru serviciile de Evaluarea riscurilor la securitate fizica:

 • consultanta nelimitata si gratuita;
 • seriozitate, confidentialitate;
 • tarife reduse;
 • garantia serviciilor efectuate;
 • ne deplasam la sediul clientilor GRATUIT la sediul societatii. Detalii in Oferta.

Pentru mai multe detalii legate de Evaluarea riscurilor la securitate fizica, sunati la 0740.19.59.51, accesati formularul de contact. Suntem aici pentru a va ajuta!

evaluare-risc-sanatate-fizica

Evaluarea de risc la securitatea fizica este obligatia legislativa a agentilor economici ce detin un spatiu in care isi desfasoara activitatea.

De ce este necesara Evaluarea de Risc la Securitatea Fizica pentru afacerea dumneavoastra?

 1. tipul agentilor economici ce au obligatia sa detina o Evaluare de risc la securitate fizica se regăseşte în Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
 2. aveţi un Plan de pază care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);
 3. aveţi un Proiect al sistemului tehnic de securitatecare trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);
 4. evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră;
 5. fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul afacerii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
 6. o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, pentru infractori vă consiliază evaluatorul;
 7. recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, reduc semnificativ riscurile identificate;
 8. măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, pot descuraja potenţialii infractori chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).

Documentaţia privind evaluarea de risc la securitate fizica cuprinde:

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică

Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate

Documentele-suport necesare Analizei de risc la securitate fizica

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a)nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

Evaluarea de risc la securitate fizica presupune implimentarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.
 • Facebook