Evaluarea de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitate fizica - OHSAS Experts

Evaluarea de risc la securitatea fizica este obligatia legislativa a agentilor economici ce detin un spatiu in care isi desfasoara activitatea.

De ce este necesara Evaluarea de Risc la Securitatea Fizica pentru afacerea dumneavoastra?

  1. tipul agentilor economici ce au obligatia sa detina o Evaluare de risc la securitate fizica se regăseşte în Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
  2. aveţi un Plan de pază care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);
  3. aveţi un Proiect al sistemului tehnic de securitatecare trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);
  4. evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră;
  5. fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul afacerii dumneavoastră poate provoca pierderi umane şi/sau materiale cu consecinţe, uneori, grave;
  6. o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, pentru infractori vă consiliază evaluatorul;
  7. recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, reduc semnificativ riscurile identificate;
  8. măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, pot descuraja potenţialii infractori chiar şi numai prin prezenţa lor fizică (grilaje, folii antiefracţie, sistem de avertizare sonoră şi optică etc.).

Documentaţia privind evaluarea de risc la securitate fizica cuprinde:

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică

Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate

Documentele-suport necesare Analizei de risc la securitate fizica

Oferta Evaluarea riscurilor la securitate fizica – timp de raspuns 2 ore