2.90 lei + TVA

FIȘA DE INSTRUCTAJ SSM – PROTECȚIA MUNCII

Tipizat executat conform Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Tipizatul conține 16 pagini format A5, este executat pe suport de hârtie de 80g/mp, iar coperta este din carton de 160g/mp.