Pe varianta veche a Codului muncii art. 264 spunea urmatoarele despre salariul angajatului cercetat disciplinar:
Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Prin punctul 94 din Legea 40/2011 lit. b) alin. (1) a art. 264 se abroga dar conform art. 52 alin. (1) lit. a) lit. si b) din Codul muncii actualizat in Mai 2011, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;
b) in cazul in care salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
Astfel, contractul individual de munca poate fi suspendat daca si numai daca salariatul este cercetat disciplinar sau salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. Indeplinirea uneia dintre conditiile mai sus enumerate va determina suspendarea contractului individual de munca.

Disciplina muncii in unitate este reglementata prin Regulamentul intern. Astfel, potrivit art. 242 din Codul muncii, republicat, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Alin. (2) din articolul 52 din Codul muncii prevede ca in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului. Cu alte cuvinte, daca salariatul este gasit vinovat, nu va fi platit pe perioada suspendarii CIM.

Art. 251 alin. (1) din Codul muncii stabileste ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Deci angajatorul are dreptul de a suspenda contractul de munca al salariatului cercetat pe toata perioada cercetarii disciplinare.

Astfel, posibilitatea legala pe care o are la dispozitie angajatorul pentru a refuza primirea la munca a salariatului si pe cale de consecinta pentru a nu-l plati este suspendarea contractului individual de munca pe durata efectuarii cercetarii disciplinare. Doar daca in urma cercetarii persoana imputernicita cu cercetarea disciplinara constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului. La baza acestui demers va sta decizia de suspendare a contractului individual de munca al salariatului cercetat disciplinar. Asadar angajatorul va putea trimite respectivul angajat acasa in baza deciziei de suspendare a CIM pe durata cercetarii disciplinare prealabile iar daca in urma incheierii procesului-verbal de cercetare disciplinara salariatul este gasit vinovat acesta nu va fi platit.