Esti in cautarea unei echipe de specialisti in protectia muncii Dragomiresti-Vale care sa iti usureze munca?

Echipa OHSAS-Experts  a deschis o noua filiala, protectia muncii Dragomiresti-Vale!

Cum te poate ajuta echipa filialei protectia muncii Dragomiresti-Vale?

Ceea ce trebuie sa stii despre protectia muncii este ca aceasta nu inseamna doar intocmirea unor documente.

Protectia muncii iti mentine angajatii in siguranta si te scuteste pe tine de o multime de cheltuieli in plus!

Suntem la dispozitia ta pentru a-ti rezolva orice problema care tine de protectia muncii Dragomiresti-Vale!

De ce sa alegi echipa OHSAS-Experts?

protectia muncii dragomiresti-vale
Echipa de protectia muncii

Pentru ca iti garantam o serie de beneficii pe care numai specialistii le pot oferi:

Serviciul de protectia muncii Dragomiresti-Vale este impartit pe mai multe categorii:

 1. SSM (Securitate si Sanatate in Munca) care presupune:

 •  identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca
 • intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului de SSM;
 • intocmirea planului de prevenire si protectie, cu masuri tehnice si organizatorice in domeniul SSM;
 • organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat;
 • intocmirea tematicii anuale si a Planului de instruire – testarea personalului
 • executarea instructajelor periodice pentru intreg personalul;
 • verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe linie de SSM si PSI;
 • executarea controalelor privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si informarea beneficiarului privind constatarile facute si masurile necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii de securitate si sanatate in munca;
 • efectuarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
 • participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori;
 • intocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor; 

        2.PSI( Prevenire si stingere incendii) care presupune:

 • Efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.
 • Intocmirea planului P.S.I. de evacuare
 • Intocmirea planului P.S.I. de actiune in caz de incendiu
 • Intocmirea deciziilor specifice P.S.I.
 • Intocmirea planului P.S.I. de interventie
 • Intocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.
 • Realizarea de marcaje specifice P.S.I.
 • Asistenta pe timpul controalelor P.S.I.

         3.Evaluarea de risc la securitate fizica, care presupune:

 • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică
 • Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate
 • Documentele-suport necesare Analizei de risc la securitate fizica

         4.Medicina muncii care presupune:

 •  Examenul medical la angajare stabilirea aptitudinii profesionale;
 • Propuneri ale medicului de medicina muncii privind adaptarea postului de munca la caracteristicile angajatului;
 • Includerea in circuitul operational al persoanelor care necesita supraveghere medicala deosebita.

        5.Consultanta protectia mediului care presupune:

 • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaboram planul de interventie in caz de poluari accidentale;
 • Elaboram si menţinem evidente lunare privind gestiunea deseurilor;
 • intocmim si transmitem raportarile lunare / anuale catre autoritatea competentă de protecţie a mediului;
 • facem raportarile in aplicatia electronica SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)
 • acordam consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Informarm in permanenta masurile impuse pentru Mentinerea Autorizatiei de Mediu;
 • Asigurarea relatiei permanente cu autoritatile de protectia mediului;
 • Elaboram planul de interventie in caz de poluări accidentale;
 • Intocmim lunar Declaratia privind obligatiile pentru Fondul de Mediu.

Cat costa serviciile de protectia muncii Dragomiresti-Vale?protectia muncii domnesti

Tinand cont de faptul ca fiecare companie este diferita, pretul pentru servicile de protectia muncii vor diferi de la o companie la alta.

Se va tine cont de numarul de angajati si de specificul de activitate al companiei.

Pentru servicii de protectia muncii Dragomiresti-Vale personalizate afacerii tale, contacteaza-ne acum!