Vom stabili mai jos in ce masura pensionarii nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale si la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru veniturile din dreptul de autor indiferent de nivelul pensiei.

Mentionam astfel ca potrivit art. 296 indice 23 alin. (2) din Codul fiscal, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 29621 alin. (1) lit. a)-d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e).

Asadar, printre veniturile realizate de persoanele care obtin venituri din drepturi si a caror realizare le scutesc de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de autor se regasesc si veniturile de natura celor metionate la capitolul I.

La capitolul I al titlului IX indice 2 din Codul fiscal regasim la art. 296 indice 3 lit. c) pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei.

Asadar, potrivit art. 296 indice 3 alin. (2) coroborat cu la art. 296 indice 3 lit. c) o persoana nu datoreaza CASS pentru venituri din drepturi de autor daca realizeaza venituri din pensii indiferent de nivelul acestora respectiv, mai mici sau mai mari de 740 lei.