Cost al accidentelor de muncă şi al îmbolnăvirilor profesionale = Expresie valorică a consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, indicator economic ce reflectă toate efectele cuantificabile ale accidentelor de muncă.