Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării = Orice persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute la art. 58 din HG 300/2006.