Desfasurarea unui control in domeniul securitatii la incendiu.

Servicii de Prevenire si Stingere a Incendiilor

Controalele se executa, de regula, in comun, respectiv prevenirea incendiilor si protectia civila.

Personalul care executa actiuni de control isi face cunoscuta calitatea prin legitimatia de serviciu si de control, precum si prin ordinul de serviciu/misiune.

Controlul se inregistreaza in registrul unic al operatorului economic verificat, respectiv, dupa caz, intr-un registru special al institutiei controlate.

Controalele se finalizeaza, in functie de tipul lor, astfel:
Controlul de fond si cel tematic se finalizeaza cu un proces-verbal.
Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase se finalizeaza cu un raport de inspectie.
Controlul colectiv se finalizeaza prin documentul prevazut in reglementarile specifice.

In cazul in care se constata contraventii prevazute de actele normative in vigoare si se aplica sanctiuni contraventionale persoanelor fizice si juridice vinovate de savarsirea acestora, se va completa un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

El trebuie sa consemneze toate datele prevazute de reglementarile in domeniu si sa fie insotit de dovada de indeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si de instiintarea de plata.