Dotări de securitate la incendiu

Clădirile de învăţământ necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori – clădiri de învăţămînt cu mai mult de 200 de utilizatori (100 dacă sunt preşcolari) sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 niveluri supraterane;

b. Hidranţi exteriori – clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp, ori cu mai mult de 2 niveluri supraterane; în cazul preşcolarilor toate clădirile cu mai mult de două niveluri supraterane, indiferent de numărul de persoane sau aria construită;

c. Sprinklere – nu este cazul;

d. Desfumare – doar spaţiile accesibile publicului la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36 mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare – clădiri/construcţii având destinaţia de învăţământ cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 m2  şi mai mult de două niveluri, sau cu preşcolari indiferent de suprafaţă şi numărul de niveluri;