Cabinetele Notariale obligate sa se autorizeze din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

ITM-ul atrage atentia ca birourile executorilor judecatoresti cat si birourile notarilor publici, cabinetele medicale individuale, cat si cabinetele de avocatura trebuie sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Documentatia prevazuta de normele metodologice de aplicare a legii in vederea autorizarii trebuie sa contina o cerere, completata in doua exemplare, semnate in original de catre angajator.

O declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca  si copii de pe actele de infiintare.

Lipsa acestui tip de autorizatie este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei.

Cabinetele Notariale sunt obligate sa detina autorizatie de securitatii si sanatatii in munca obtinuta de la Inspectoratul Teritorial de Munca.