SOLICITA OFERTA

[gravityform id=”20″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]

Cu ajutorul serviciului de MĂSURĂTORI DE CÂMP ELCTROMAGNETIC este posibilă determinarea nivelului radiaţiilor câmpului electromagnetic în interiorul unei incinte.

BROADCASTING DATE TELEFONIE

Cu ajutorul serviciului de MĂSURĂTORI DE CÂMP ELCTROMAGNETIC este posibilă determinarea nivelului radiaţiilor câmpului electromagnetic în interiorul unei incinte.

Pentru furnizarea acestui serviciu OHSAS Experts dispune de următoarele :

cod CAEN aferent activităţii ;

autorizaţie eliberată de către Oficiul Registrului Comerţului ;

certificări SRAC ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Tarifele practicate de OHSAS Experts sunt în concordanţă cu calitatea serviciilor oferite, fiind competitive în raport cu alte oferte similare de pe piaţă. Astfel, veţi economisi timp şi sume importante, putând lua decizii imediate privind buna desfăşurare a activităţii, crescând în acest mod rentabilitatea afacerii dumneavoastră.

  1. BENEFICII:

Respectarea legislaţiei în vigoare de securitate şi sănătate în munca;

Posibilitatea de a evalua riscurile angajaţilor şi de a lua măsurile corespunzatoare în cunostinţă de cauză;

Previzionarea cu usurinţă a bugetului pentru MĂSURATORI DE CÂMP ELECTROMAGNETIC.

Aparatură certificată de atestare a nivelului de radiaţii electromagnetice;

Buletin de măsurători recunoscut de autorităţi (vezi Medicina Muncii);

Echipe de profesionişti dedicate acestui serviciu;

Tarife competitive.

2. DESCRIEREA SERVICIULUI

 

Serviciul constă în  efectuarea  măsurătorilor parametrilor câmpului electromagnetic în locaţiile solicitate de client şi emiterea  unui Raport de măsurători cu valorile obținute, în regim neacreditat RENAR, fără a face interpretarea acestora. Interpretarea valorilor se face la cererea clientului de către autorităţile competente.

Pentru execuţia măsurătorilor/determinărilor parametrilor câmpului electromagnetic, OHSAS Experts va utiliza cu ajutorul analizoarelor de câmp electromagnetic portabile NARDA Safety Test  Solutions:

EFA-300 în banda de frecvenţe 5 Hz – 32 kHz

SRM-3006 în banda de frecvenţe 9 kHz – 6 GHz
SRM-3006 în banda de frecvenţe 9 kHz – 6 GHz

Având  următoarele sonde de măsură (antene):

 

  1. a) pentru NARDA SRM-3006:

banda 9 KHz ÷ 250 MHz se va folosi antena (senzorul) Tree Axis H Field 3581/02;

banda 9 KHz ÷ 300 MHz se va folosi antena (senzorul) Single Axis E Field 3531/04;

banda 27 MHz ÷ 3 GHz se va folosi antena (senzorul) Tree Axis E Field 3501/03.

  1. b) pentru NARDA EFA–300 ( banda 5 Hz ÷ 32 kHz):

– antena ( senzorul) EFA –Probe 100 cm B Field 2245/90.10;

– antena ( senzorul ) E Field Unit ( EFA -300) E Field 2245/90.31.

Mărimile măsurate sunt intensitatea câmpului electric E ( în V/m), valori medii pe 6 minute;  intensitatea câmpului magnetic H ( în A/m), valori medii pe 6 minute; densitatea de putere a câmpului electromagnetic S (în mW/m2), valori medii pe 6 minute; precum şi inducţia magnetică B ( în T).

Metoda de măsură este una de explorare a fiecărui spaţiu definit sau convenit cu clientul în vederea identificării valorii maxime. Valorile măsurate/ determinate vor fi valori maxime mediate la 360s. Acestea vor fi memorate în aparat, apoi prezentate clientului, în format electronic, şi furnizate împreună cu Raportul de măsurători, în format tipărit (ca Anexa a acestuia).

3.        UTILIZARE

 

Acest serviciu se adresează atât persoanele fizice, cât şi juridice.

Aceste măsurători se fac pentru evaluarea expunerii la câmpul electromagnetic, ce provine din mai multe surse, ambientale şi ocupaţionale.

 

4.        TARIFARE

Pentru calcularea tarifelor aferente acestui serviciu  echipa noastra are în vedere:

Distanţa, calculată în kilometri, care reprezintă numărul total de kilometri, dus – întors, efectuaţi de echipa de profesionişti de la sediul sucursalei noastre la locaţia/ locaţiile clientului;

Efectuarea unui set de 10 măsurători într-una sau mai multe locaţii ale clientului.

Orice set suplimentar de 10 măsurători se va tarifa separat.