OHSAS Experts asigura autorizare interna SSM electricieni. OHSAS Experts elibereaza Talon de electrician autorizat.

OHSAS Experts practica, la cerere, la sediul clientului, autorizari interne SSM pentru electricieni, din punct de vedere SSM. Autorizarea interna SSM se efectueaza in baza unei proceduri tehnice interne ce respecta planul HSSE al clientului si necesita comisie de examinare pentru autorizarea electricienilor d.p.d.v. SSM.

Normativ i7 – versiunea 2018

Kitul de autorizare interna SSM electricieni de joasa tensiune (j.t.) contine:

1. Decizie comisie de examinare electricieni d.p.d.v. SSM;
2. Regulament autorizare interna electricieni;
3. Fisa medicala pentru examinarea electricienilor (apt medical si psihologic);
4. Test SSM (Pregatire profesionala, norme de SSM, norme de prin-ajutor).
5. Talon de autorizare electricieni.

Autorizarea interna SSM a electricienilor nu se face prin instructiuni proprii.  Autorizarea interna se face de catre o comisie formata din :
1. inginer electro-energetic
2. sef serviciu prevenire si protectie sau lucrator desemnat;
3. medic de medicina muncii
4. dupa caz angajator sau un reprezentant al acestuia

Putem realiza instructajul pentru electricieni de joasa tensiune cu urmatoarele mijloace tehnice:

 • Manechin protectia muncii
 • Videoproiector
 • Mape cu documentatie
 • Formatori autorizati ANRE
 • Aparate de masura pentru curenti si tensiuni
 • Materiale electroizolante (manusi, cizme, covoras, etc ) pentru testare practica
 • Imbracaminte/casti de protectie
 • Material audio/video
 • Centura speficica lucru la inaltime
 • Trusa de prim ajutor

Dupa efectuarea controlului medical periodic (sau la angajare), comisia va examina electricienii si in functie de rezultatul examenului se va intocmi un proces verbal care atesta ca persoana respectiva este “autorizat intern” pentru efectuarea lucrarilor respective.

Talon Electrician Autorizat

O autorizare interna SSM electricieni de joasa tensiune trebuie stabilita prin instructiunile proprii astfel:

1. Muncitorii, maistrii, tehnicienii, subinginerii si inginerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia (electromecanic, electrotehnic, instalatii electrice in constructii), indiferent de functie sau vechime, care isi desfasoara activitatea in instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in exploatare ori in vecinatatea acestora, unde exista riscuri de natura electrica, trebuie sa fie autorizati.

2. Autorizarea atesta indeplinirea conditiilor minime necesare ocuparii sau mentinerii postului sau functiei pe care urmeaza sa o exercite sau pe care o detine persoana in cauza.

Prin aceste autorizari interne se verifica competentele si cunostintele minime necesare postului ocupat de persoana in cauza, avand in vedere incadrarea in grupele de autorizare pe care le solicita postul ocupat.

Posturile/functiile de electricieni din cadrul unui operator economic reclama anumite competente in postul ocupat, competente stabilite in grupele de autorizare:

Personalul autorizat trebuie sa fie incadrat, din punctul de vedere al SSM, in una din urmatoarele cinci grupe, astfel:

 • grupa I – executant de lucrari in cadrul formatiei de lucru
 • grupa a II-a – executant de manevre
 • grupa a III-a – sef de lucrare
 • grupa a IV-a – admitent la lucrari si/sau responsabil de manevre
 • grupa a V-a – emitent

img

Necesitatea autorizarii interne a electricienilor este stipulata si de Ordinul presedintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009, in articolul 6, astfel:img2

Art. 6. – Exploatarea instalatiilor electrice se face de catre un operator economic care detine, sub orice forma, capacitati energetice racordate la Sistemul electroenergetic national, pe care le exploateaza cu personal autorizat in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in baza instructiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalatiilor electrice este conferita prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, in conformitate cu prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Articolul 6 se refera la persoanele care au calitatea de angajat la un operator economic care detine, sub orice forma, capacitati energetice racordate la SEN carora li se impune in mod imperativ acordarea Talonului de autorizare interna emis de angajator, autorizare interna pe baza caruia se atesta indeplinirea conditiilor minime necesare ocuparii sau mentinerii postului sau functiei pe care urmeaza sa o exercite sau pe care o detine persoana in cauza, atat din punct de vedere al S.S.M. cat si al studiilor necesare.

Dupa parerea unor specialisti in domeniu, la micile lucrari de mentenanta, de genul intretinerii instalatiilor electrice de iluminat si prize ale unei cladiri ori la operatorii care executa doar operatii de pornire-oprire a unor utilaje nu este imperios necesar detinerea unei autorizatii emise de A.N.R.E., fiind suficienta autorizatia interna in baza instructiunilor proprii.  Insa, atat la la lucrarile de executie de instalatii electrice – de orice tensiune si de orice putere instalata – cat si la cele de intretinere/reparatii/verificari se impune in mod imperios autorizarea de catre A.N.R.E. a personalului  intrucat erorile de executie ori de manevra pot afecta grav functionarea instalatiilor electrice, atat ale operatorului economic cat si ale furnizorului de energie electric, perturband functionarea SEN si pot produce daune importante agentului economic in cauza.

 

Hotararea de Guvern nr. 1146/2006

Anexa1 pct.3.3.25. “Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute,reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice in activitatile de exploatare, intretinere si reparatii trebuie sa se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical, psihologic si test de verificare a cunostintelor profesionale, de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor”.

Talon Electrician Autorizat1 Talon Electrician Autorizat2

cuprins autorizare electrician

Descarcati  PDF cu Electrician in constructii

download pdf norativ i7