Protecţie = Acţiune, act de apărare sau de ocrotire (concretă) faţă de un pericol; ansamblu de măsuri  (concrete, materializate) care protejează şi rezultatul lor; dispozitiv şi/sau sistem tehnic care serveşte la protejare.