Protecţie integrată

Protecţie integrată = Orice persoană fizică sau juridică competentă care, la comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare.