Proiectantul lucrării

Proiectantul lucrării = Orice persoană fizică sau juridică competentă care, la comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare.