Post de lucru (muncă) = Element al structurii organizatorice a unei unităţi economico-sociale ce constă în ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autorităţii şi responsabilităţilor care, în mod regulat, revin spre exercitare unui component al unităţii (unui executant), loc pe care îl ocupă operatorul unui echipament tehnic (maşină, instalaţie, utilaj) pe parcursul desfăşurării procesului tehnologic; un echipament poate să aibă mai multe posturi de lucru.