Persoană instruită în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (Persoană instruită în SSM) = Persoană cu cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru evitarea riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.