Persoană calificată = Persoană care posedă cunoştinţele şi experienţa necesare, atestate printr-un act emis de o autoritate competentă, pentru executarea unei lucrări şi/sau practicarea unei meserii.