Perioadă de repaus

 Perioadă de repaus = Orice perioadă care nu aparţine timpului de muncă.