Pericol de accidentare şi îmbolnăvire profesională = Sursă a unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii angajaţilor în timpul lucrului.