Lucrător expus = Orice angajat care se găseşte în întregime sau parţial în zona periculoasă.