Instruirea introductiv-generală = Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi, în general, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.