Executant = Lucrătorul care realizează sarcina de muncă.