Ergonomia = Este ştiinţa care studiază interacţiunea dintre oameni, activitatea lor şi mediul înconjurător.