Echipament tehnic = Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare utilizate în procesul muncii ca părţi componente a mijloacelor de producţie.