Doză = Mărime fundamentală în sistemul roentgenologic de unităţi de măsură a efectelor biologice produse de radiaţii, care se exprimă prin numărul de perechi de ioni produşi într-o anumită masă de aer de către radiaţia respectivă.
Unitatea de măsură: roentgen, cantitate determinată dintr-o substanţă, dintr-o radiaţie etc, a cărei valoare depinde de efectul pe care trebuie să-l producă, utilizată la stabilirea concentraţiilor admise de noxe în mediul de muncă.