Diminuarea capacităţii de muncă = Reducere, parţială sau totală, a capacităţii individuale de muncă.