Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului (Coordonator SSM) = Orice persoana fizica sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului, având atribuţiile prevăzute la art. 54 din HG 300/2006.