Atmosferă potenţial explozivă = Prin atmosferă potenţial explozivă se înţelege o atmosferă care poate deveni explozivă în urma condiţiilor locale şi operaţionale.