Adaptare în muncă = Totalitatea modificărilor morfo – funcţionale ale organismului uman prin care se realizează concordanţa între capacitatea de muncă a omului şi cerinţele muncii.