Activitate care implică agenţi chimici

Activitate care implică agenţi chimici = Orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează utilizarea agenţilor chimici, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul, comercializarea şi tratarea lor sau din care rezultă agenţi chimici.
Call Now Button
Cart
  • No products in the cart.