Activitate care implică agenţi chimici = Orice proces de muncă în care sunt utilizaţi sau se intenţionează utilizarea agenţilor chimici, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul, comercializarea şi tratarea lor sau din care rezultă agenţi chimici.