Utilizator = persoană fizică sau juridică care foloseşte/utilizează un bun cu orice titlu, în înteresul său, al altuia sau în înteres public.