Hidrant subteran = hidrant prevăzut cu mijloace operaţionale, acoperit cu un capac situat la nivelul solului, racordat la o conductă principală de distribuţie, permanent presurizată, utilizată pentru intervenţii la incendiu.