Imisie = Eliberarea, în atmosferă sau în corpuri hidrice, şi transportul unui poluant în mediul înconjurător.