Marcă europeană de certificare de mediu pentru produse şi servicii.
Se eliberează acelor produse şi servicii care respectă criterii ecologice şi prestaţionale stabilite la nivel european.