Certificat de emisii de gaze cu efect de seră

Titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită.