Amenzi Protectia Mediului

Desfasurarea activitatii fara Autorizatie de mediu

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 30 000 – 60 000 RON

Lipsa Acordului de mediu

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 30 000 – 60 000 RON

Lipsa contract de preluare a deseurilor periculoase si nepericuloase (Producatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat sau unui operator de colectare a deseurilor)

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 20 000 – 40 000 RON

Nedesemnarea unei persoane instruite in domeniul gestiunii deseurilor sau lipsa contractului cu o firma specializata

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

Neincadrarea fiecarui tip de deseu generat in lista deseurilor conform HG 856/2002

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 20 000 – 40 000 RON

Neintocmirea evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

Neintocmirea centralizatorului anual privind evidenta deseurilor si transmiterea anuala la agentia pentru protectia mediului

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

Neintocmirea chestionarului anual GD-PRODDES si punerea la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

Nepastrarea evidentei gestiunii deseurilor cel putin 3 ani

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

Neintocmirea evidentei privind uleiurile uzate si filtrele de ulei si Netransmiterea la autoritatile competente

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 7 500 – 10 000 RON

Neintocmirea formularelor pentru transportul deseurilor

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 10 000 – 20 000 RON

Neintocmirea instiintarilor catre inspectoratele pentru situatii de urgenta

Valoarea contraventiei in cazul neindeplinirii: 15 000 – 30 000 RON

  Solicita oferta servicii