Servicii PSI – 8 subcategorii obligatorii pentru firma taServicii P.S.I.

Completeaza formularul pentru oferta de pret:

Servicii PSI – Evaluarea riscurilor la incendiu este obligatia oricarui administrator care face dovada ca isi desfasoara activitatea.

In calitate de administrator sau conducator al unei institutii, aveti obligatia legala de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, precum si corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.

Servicii complete prevenire si stingere incendii
Servicii complete prevenire si stingere incendii

Aceasta obligatie trebuie respectata atat in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor si amenajarilor de orice tip, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, cat si pe intreaga lor durata de existenta.

Evaluarea riscului psi  reprezinta procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

Metoda de evaluare a riscului de incendiu va fi aleasa in functie de:

– faza in care se afla sistemul supus evaluarii, care poate fi de proiectare, executie, exploatare sau postutilizare
– de destinatia sistemului supus evaluarii, care poate fi civila, de productie, mixta.

Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevazute in anexa nr. 2 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007.

Topul mediilor unde s-au intamplat cele mai multe incendii

  • Fabrici de vopsele
  • Depozite electronice

In functie de gravitatea consecintelor incendiului si de limitele de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu, astfel:

1. Domeniul riscului neglijabil, care este asociat:

– inceputurilor de incendiu;

servicii incarcare stingatoare ilfov
servicii incarcare stingatoare ilfov

– incendiilor cu consecinte de gravitate neglijabila, si foarte rare
– incendiilor cu probabilitate redusa, respectiv foarte redusa de producere.

2. Domeniul riscului acceptabil, care este asociat:

– incendiilor minore frecvente;
– incendiilor minore cu probabilitate ridicata de producere si
– incendiilor majore sau cu consecinte de gravitate ridicata, dar cu probabilitate mica si foarte mica de producere.

3. Domeniul riscului inacceptabil, care este asociat:

– incendiilor majore posibile sau cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijata.

Modelul grafic privind incadrarea riscului de incendiu in domeniul acceptabil este prevazut in anexa nr. 5 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre administrator a obligatiei de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, potrivit art. 44, alin. IV., lit. d) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Exista 5 categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu, respectiv:

Metode Calitative
Metode grafice
Metode matematice
Metode combinate
metode analitice
In curand

Servicii PSI - 8 subcategorii obligatorii pentru firma ta

Protectie civila

Protectie civila

Pentru constructiile care se supun avizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila

Verificari PRAM

Verificari, Buletine,Masuratori, Certificat Verificare

Incarcare stingatoare

Cele mai frecvent utilizate mijloace tehnice pentru limitarea si stingerea inceputurilor de incendiu, sunt stingatoareale.

Traininguri si workshopuri

Oferim consultanta de specialitate
Echipa noastra ofera consultanta de specialitate in probleme legate de SSM.

Audit PSi

Scenariu securitate la incendiu

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor la incendiu este obligatia oricarui administrator care face dovada ca isi desfasoara activitatea.

Plan de interventie

  Solicita oferta servicii