Protectia muncii Bucuresti: Instructajul

Protectia muncii Bucuresti: rolul instructajului specific locului de munca.

Protectia muncii Bucuresti

Prin efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la:

– caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;
– conditiile care determina sau favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu sau de explozie specifice locului de munca, precum si masurile de prevenire a acestora;
– descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
– descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;
– conceptia de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta si continutul documentelor operative de raspuns;
– sarcinile specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta, cauzele potentiale de incendiu si realizarea masurilor specifice de protectie civila.Instructajul specific locului de munca se executa individual, de catre seful locului de munca respectiv:
– tuturor persoanelor carora li s-a efectuat instructajul introductiv general;
– angajatilor care au lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;
– angajatilor implicati in procese tehnologice noi sau in procese tehnologice care au suferit modificari;
– angajatilor care isi reiau activitatea dupa producerea unui incendiu, explozii sau situatii de urgenta.

Care este durata instructajului specific locului de munca?
Durata instructajului specific locului de munca este stabilita in functie de complexitatea activitatii desfasurate si nu poate fi mai mica de 8 ore.
Cum se verifica persoanele instruite? La terminarea instructajului specific locului de munca persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostintelor acumulate. Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa aceasta verificare.

Protectia muncii Bucuresti ofera instructaj intoductiv general, instructaj la locul de munca, si intructaj periodic. Pentru detalii contactati-ne la contact[at] protectia muncii bucuresti.