Management

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii. Cea de a patra ediţie a standardului ISO 9001 anulează şi înlocuieşte ediţia a treia (ISO 9001:2000) care a fost modificată pentru a clarifica unele puncte şi pentru a îmbunătăţi compatibilitatea cu ISO 14001:2004.

Standardul SR EN ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a sistemului.

Dacă ediţia anterioară a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această nouă ediţie aduce clarificarea cerinţelor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării standardului în întreaga lume (circa un milion de certificate în 170 de ţări). De asemenea, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinţele lui ISO 14001, referenţialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai util pentru activitatea de implementarea sistemelor integrate de management.

Calitatea produselor, serviciilor si a rezultatelor este si va fi intotdeauna un foctor important de competitie. Respectarea principiilor managementului calitatii pot orienta orice companie catre performanta. Aceste principii sunt:

 1. Orientarea catre client
 2. Leadership
 3. Implicarea personalului
 4. Abordare procesuala
 5. Abordarea managementului ca sistem
 6. Imbunatatire continua
 7. Abordare pe bază de fapte în luarea deciziilor
 8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

Etapele unui program de consultanţă sunt:

 • Întâlnire preliminară pentru determinarea necesităţilor clientului şi prezentarea consultantului
 • Preaudit sau audit de diagnoză (evaluarea stării reale a managementului organizaţiei).
 • Constituirea echipei de implementare a sistemului
 • Instruirea echipei
 • Conştientizarea membrilor organizaţiei începând cu managementul la cel mai înalt nivel
 • Proiectarea sistemului şi elaborarea documentaţiei necesare.
 • Implementare (aplicarea procedurilor, generarea dovezilor).
 • Audit intern.
 • Analiza efectuată de management.
 • Certificarea sistemului de către un Organism ales de client.
 • Asistenţă în procesul de certificare a conformităţii prin participare la auditul de certificare
 • Asistenţă post-certificare (consultanţă on-line la auditurile interne, la obţinerea dovezilor, completarea formularelor, participate la auditurile de supraveghere efectuate de către organismul de certificare, instruiri, testări on-line, etc.)

Beneficiile implementării, certificării sistemului de management al calităţii

  1. Îndeplinirea politicii si a obiectivelor întreprinderii
  2. Câstigarea încrederii clientilor
  3. Cresterea satisfactiei clientilor
  4. Îmbunatatirea continua a performantei generale
  5. Adaptare activa si sistematica la modificarile conditiilor pietei
  6. Satisfactia angajatilor
  7. Transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei
  8. Evitarea erorilor în locul corectarii lor
  9. Economisire de timp si bani

Cel mai bun indicator al „starii de sanatate” a sistemului calitatii o reprezinta satisfactia clientului.