Instruirea lucratorilor in domeniul SSM

Protectia muncii instruirea lucratorilor in SSM
Protectia muncii instruirea lucratorilor in SSM

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM consta in instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca, instruirea periodica.

In calitate de angajator, trebuie sa asigurati conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului. Este vorba de 3 etape ce alcatuiesc instruirea lucratorilor in domeniul SSM, si anume:

instruirea lucratorilor introductiv-generala;
instruirea lucratorilor la locul de munca;
instruirea lucratorilor periodica.

Rezultatul instruirii lucratorilor se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

Scopul acesteia este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Instruirea lucratorilor la locul de munca

se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii.

Instruirea periodica

se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul SSM. Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Instruirea periodica se face si in urmatoarele cazuri:

cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
cand au aparut modificari ale prevederilor de SSM privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
la reluarea activitatii dupa accident de munca;
la executarea unor lucrari speciale;
la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.Comments are closed.