Instruirea angajaților în prevenirea și stingerea incendiilor trebuie să fie o preocupare permanentă pentru orice companie, iar aceasta ar trebuie:

-să se desfășoare în mod regulat;

-să fie inclusă în programul de formare continuă a angajaților.

În general, instruirea angajaților în domeniul PSI se realizează imediat după angajare, ca parte a procesului de integrare a noilor angajați în companie.

Instruirea angajaților se realizează în mod regulat

Este important ca instruirea angajaților în PSI să fie realizată în mod regulat, de exemplu, o dată pe an sau la fiecare doi ani.

Astfel veți fi siguri că angajații sunt la curent cu cele mai recente informații și tehnici în materie de prevenire și stingere a incendiilor.

În funcție de specificul companiei, instruirea angajaților în domeniul PSI poate fi realizată:

-prin intermediul unor cursuri sau seminarii organizate în interiorul companiei;

-prin colaborarea cu serviciile specializate de prevenire și stingere a incendiilor din zona în care activează compania.

0 Amenzi SSM și PSI
0 Amenzi SSM și PSI

Informații și resurse relevante în domeniul PSI

Este important ca fiecare angajat să aibă acces la informații și resurse relevante în materie de prevenire și stingere a incendiilor, precum:

-proceduri interne;

-instrucțiuni de utilizare a echipamentelor de stingere a incendiilor;

-hărți de evacuare a clădirii.

Instruirea angajaților în prevenirea și stingerea incendiilor ar trebui:

-să fie o preocupare permanentă a companiilor;

-fie realizată în mod regulat și să includă toți angajații, indiferent de departamentul sau poziția ocupată în cadrul companiei.

Utilizarea corectă a echipamentelor PSI

Instruirea angajaților în PSI constă într-un proces de formare continuă care îi ajută pe aceștia să fie pregătiți să acționeze în cazul unui incendiu.

Se reduce astfel riscul de apariție a unui incendiu minimizând daunele produse în cazul izbucnirii lui.

Instruirea ar trebui să includă următoarele aspecte:

  • Identificarea riscurilor de incendiu în locul de muncă și măsurile de prevenire a acestora.
  • Identificarea tipurilor de incendii și utilizarea corectă a echipamentelor de stingere.
  • Evacuarea în siguranță.
  • Testarea și verificarea echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Identificarea și raportarea riscurilor de incendiu

Utilizarea echipamentelor PSI
Utilizarea echipamentelor PSI

Angajații ar trebui să fie instruiți:

  • Să identifice și să raporteze eventualele riscuri de incendiu, cum ar fi:

-echipamentele defecte;

-sistemele electrice și de încălzire neîntreținute;

-depozitarea necorespunzătoare a substanțelor inflamabile.

De asemenea, ar trebui să fie instruiți în ceea ce privește măsurile de prevenire a incendiilor, cum ar fi fumatul în zonele interzise sau păstrarea liniștii și ordinii în spațiul de lucru.

  • Să recunoască diferitele tipuri de incendii (clasele A, B, C, D și K) și să folosească echipamentul de stingere adecvat, cum ar fi:

-stingătoarele;

-dușurile de siguranță;

sistemul de stingere automată.

De asemenea, ar trebui să fie instruiți în ceea ce privește modul corect de utilizare a acestora, pentru a preveni creșterea incendiului sau rănirea personalului.

  • În ceea ce privește procedurile de evacuare în siguranță, care trebuie să includă cunoașterea rutelor de evacuare și a punctelor de întâlnire, precum și a procedurilor de alarmare.

De asemenea, aceștia ar trebui să fie instruiți în ceea ce privește modul de ajutorare a colegilor care au nevoie de asistență în timpul evacuării.

  • În ceea ce privește procedurile de testare și verificare a echipamentelor PSI, pentru a se asigura că acestea sunt gata de utilizare în cazul unui incendiu.

Instruirea angajaților ar trebui:

-să fie periodică și să fie adaptată la specificul companiei, astfel încât angajații să fie pregătiți să acționeze în cazul unui incendiu.

-să poate fi efectuată de către angajator sau de către persoane specializate în acest domeniu.

Instruirea angajaților în domeniul PSI, adaptată la specificul locului de muncă

În multe țări există reglementări care prevăd obligația angajatorilor de a instrui angajații în domeniul PSI.

În unele cazuri, aceste reglementări specifică și durata, conținutul și frecvența instruirii.

În aceste cazuri, angajatorul este responsabil a se asigura că instruirea este efectuată și că angajații sunt pregătiți să acționeze în cazul unui incendiu.

În alte cazuri, angajatorii pot opta să angajeze companii specializate în prevenirea și stingerea incendiilor, care să efectueze instruirea angajaților.

Specialiștii în Protecția muncii București pot oferi instruire în mod individual sau în grup și pot personaliza instruirea în funcție de nevoile specifice ale companiei respective.

Solicitați oferta de colaborare a Protecția muncii București pentru a vă asigura că angajații sunt pregătiți să acționeze în cazul unui incendiu!