153.00 lei + TVA

Instructiuni proprii SSM- IPSSM

Tehnician Devize și Măsurători în Construcții (relevant și pentru postul de Tehnician Devizier și Tehnician Atașamentist) au următoarele sarcini:

Un Tehnician Devizier execută măsurători ale amplasamentelor fronturilor de lucru din cadrul șantierului, măsurători ale planurilor din proiectul de execuție sau din proiectul tehnic, precum și măsurători ale cantităților de lucrări necesare pentru realizarea obiectivului de investiție.

Tehnicianul Devizier întocmește devizul de categorii de lucrări al investiției totale, stabilește factorii de decizie pentru prețuri și mai întocmește și situațiile intermediare de plată în conformitate cu contractele și graficele de realizare a lucrărilor.

Un Tehnician Atașamentist măsoară în mod direct cantitățile reale executate zilnic în cadrul șantierului unde lucrează, pe fiecare categorie de lucrări în parte, realizează schițele lucrărilor realizate, calculează consumurile de natură tehnică zilnice pentru efectuarea lucrărilor și urmărește progresul acestora pe toată perioada derulării contractelor.

Atunci când este nevoie, colaborează cu specialiștii din cadrul departamentului de urmărire producție, din cadrul departamentului tehnic, cu șeful punctului de lucru, precum și cu șeful de șantier.

Persoana care ocupă postul de Tehnician Devize și Măsurători în Construcții realizează măsurători ale lucrărilor la locul de realizare a acestora sau pe teren pe baza documentelor de execuție, întocmește caietele  de măsurători, baze de prețuri, devize și situații de plată, încadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz, calculează costul final al investiției, consumurile specifice și stabilește în timp real încadrarea în graficele de lucrări existente.

Cod COR conex:

311 215 – Tehnician Devize și Măsurători în Construcții

311 216 – Tehnician Devizier

311 217 – Tehnician Atașament

Toate instrucțiunile proprii realizate de către experții companiei OHSAS EXPERTS sunt foarte riguros întocmite și actualizate permanent.

Ele conțin detalii foarte utile pentru multe situații. Mai mult decât atât, este bine să știți faptul că toate instrucțiunile proprii realizate de noi pot fi adaptate imediat în funcție de solicitările și strategia dumneavoastră managerială.

Nu ezitați să ne contactați pentru a discuta în detaliu orice fel de solicitare legată de întocmirea acestui tip de document! Suntem aici pentru a vă acorda tot sprijinul necesar de care aveți nevoie în acest domeniu!

Care sunt principalele avantaje reale ale Instrucțiunilor proprii realizate de către specialiștii companiei OHSAS EXPERTS?

  1. Fiind documente electronice, le puteți primi rapid prin email, ele putând fi utilizate imediat.
  2. Conțin lucruri concrete și utile.
  3. Conținutul lor este complex și cuprinde toate atribuțiile pe care le are persoana care deține funcția respectivă.
  4. Sunt întocmite în conformitate cu prevederile legislației muncii în vigoare în momentul solicitării.
  5. Instrucțiunile proprii OHSAS EXPERTS au trecut cu succes de foarte multe verificări realizate de către salariații ITM din întreaga țară. În felul acesta nu există riscul de a plăti amenzi costisitoare.
  6. Fiind întocmite în amănunt, sunt documente cu adevărat funcționale care contribuie în mod eficient la buna organizare a companiei pe care o conduceți.

Așteptăm să colaborăm cât mai curând și în acest domeniu cu reprezentanții companiei dumneavoastră!