Zonă de securitate = Zonă în care este exclusă producerea accidentelor şi/sau bolilor profesionale pentru executantul unei sarcini de muncă.