Microorganism = O entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă a se reproduce sau transfera material genetic.