• Protectia muncii
 • Prevenire si stingere incendii
 • Evaluarea riscurilor
 • Consultanta
 • Medicina muncii
 • Protectia muncii

 • Prevenire si stingere incendii

 • Evaluarea riscurilor

 • Consultanta

 • Medicina muncii

Reliable Solutions Group

Consultanta de specialitate ce acopera toata gama de activitati din domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatiilor de urgenta.

Protectia muncii Bucuresti si Protectia muncii Ilfov – situatii de urgenta in Bucuresti si situatii de urgenta Ilfov.

E-mail: contact@protectiamuncii-bucuresti.ro
Telefon: 0747.81.20.81

Serviciile noastre cuprind:

1. Servicii de Protectia Muncii Bucuresti

Intocmirea documentatiei de protectia muncii (SSM) in baza Legii nr. 319/2006 privind normelor metodologice reglementate.

Dosarul va include:
• Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de protectia muncii (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de protectia muncii, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca,)
• Intocmirea instructiunilor proprii de protectia muncii pentru instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor
• Intocmirea de instructiuni proprii de protectia muncii (SSM) pentru fiecare activitate si loc de munca, tinand seama de particularitatile activitatilor societatii precum si ale locurilor de munca
• Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare (unde este cazul);
• Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);
• Identificarea si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala , si stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru
• Tematica pentru toate etapele de instruire pentru protectia muncii ce urmeaza a fi parcurse;
• Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.
• Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul societatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca
• Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunostintelor in domeniul SSM la categoriile de personal, precum si completarea „Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat al societatii
• Verificarea instruirii periodice privind securitatea si sanatatea in munca
• Testarea pentru verificarea insusirii normelor de protectia muncii (securitate si sanatate in munca) pentru fiecare angajat instruit
• Stabilirea echipamentului individual de protectie (EIP) si a tehnico – organizatorice de prevenire si protectie, in functie de natura riscurilor pentru fiecare loc de munca
• Elaborarea si actualizarea Planului de prevenire si protectie
• Auditarea internă şi informarea conducerii societăţii despre neregulile constatate cu privire la respectarea şi aplicarea normelor de securitatea muncii;
• Completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale – tip, in vederea efectuarii controlului medical la angajare si periodic al salariatilor in baza fisei postului si a fiselor tehnologice de lucrare;
• Orice alte servicii care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
• Aducerea la cunostiinta despre modificarile legislative aparute in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii (SSM) ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemnează in fisa postului cu aprobarea angajatorului.;

2. Intocmirea dosarului PSI in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care va cuprinde:

• Instructiuni specifice de SU pentru fiecare post de lucru;
• Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;
• Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor;
• Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
• Efectuarea instructajului introductiv general, testarea cunostintelor in domeniul SU la categoriile de personal
• Elaborarea documentelor tehnice de lucru şi a instrucţiunilor proprii in domeniul S.U.;
• Stabilirea riscurilor de incendiu , respectiv a măsurilor tehnice şi organizatorice de apărare împotriva acestora;
• Instruirea şi verificarea personalului din punct de vedere S.U.;
• Complectarea fişelor individuale de instructaj in domeniul S.U.
• Aducerea la cunostiinta despre modificarile legislative aparute in domeniul S.U.

3. Asistenta lunara asigurata de echipa noastra de profesionisti cuprinde:

• Oferirea de consultanta legislativa in domeniul “Protectia Muncii” (SSM);
• Instruirea generala la angajare;
• Instruirea periodica la locul de munca;
• Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent;
• Testarea cunostintelor minime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
• Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
• Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului;
• Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca;
• Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
• Consultanta si asistenta in relatia cu I.T.M..-ul;
• Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
• Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise;
• Evidenta echipamentelor individuale de protectie.

4. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

• Evaluarea riscurilor;
• Intocmirea planului de prevenire si protectie in urma evaluarilor de risc.

Suntem printre putinii prestatori de servicii de Protectia muncii din Bucuresti care garanteaza calitatea serviciilor si asistenta la control. Indiferent de serviciile optate (protectia muncii, prevenire a incendiilor, evaluare a riscurilor, training sau de sanatate si securitate in munca) noi ne propunem sa venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra si a salariatilor si in acelasi timp, sa ajutam managerii sa evite pierderile.

Apeland la serviciile de protectia muncii oferite de noi intrati in legalitate conform cerintelor legale si totodata imbunatatiti conditiile de munca in unitatea dumneavoastra.

Ultimele noutati


 • Masuri de PSI si evacuare lucratori

  Masuri de PSI si evacuare lucratori

  Masuri de PSI si evacuare lucratori

  Activitatile de PSI (prevenire si stingere a incendiilor) desfasurate de angajati, sunt obligatorii si fac parte din sarcinile de serviciu aferente postului. Caile de acces, de[...]

 • Numarul de stingatoare necesare pentru unele categoriile de constructii

  Numarul de stingatoare necesare pentru unele categoriile de constructii

  Numarul de stingatoare necesare pentru unele categoriile de constructii.

  Neconformitati legate de categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, [...]

 • Avizul de securitate la incendiu

  Avizul de securitate la incendiu

  Agentii economici ce se afla in unul din cazurile de mai jos conform HG 19/2014 care modifica şi completeaza HG 1739/2006 se supun obtinerii avizului  de securitate la incendiu, pentru aprobarea categoriilor de construcţii.

  Se[...]

Vezi toate noutatile

Ce spun clientii nostri

 • Adam George

  Modul de prezentare a fost foarte bine organizat si ne-a captat atentia pe tot parcursul instructajului. Am ramas cu o impresie foarte buna in urma acestei experiente!

  Adam George

 • Laura Vasilescu

  Mi-au placut ideile practice, exemplele prezentate in special ideea renuntarii la rutina executarii actiunilor din fiecare zi. Atentia este foarte importanta!

  Laura Vasilescu

 • Testimonial Alina

  Trainingul a fost foarte util si placut! As dori sa avem asa ceva macar o data pe an.

  Boicu Andreea